Tag: Vladimir Rashevskiy

Vladimir Rashevskiy joins EuroChem Group as CEO

EuroChem Group (EuroChem) announced the appointment of Vladimir Rashevskiy as Chief Executive Officer. Mr Rashevskiy recently