Tag: Strategy Advisor

Sandvik Machining Solutions appoints new president

Sandvik Machining Solutions appoints new president

Lars Bergström, currently Senior Strategy Advisor and Vice President Sandvik Machining Solutions, has been appointed Acting President of Sandvik Machining Solutions.