Tag: EuroChem

Vladimir Rashevskiy joins EuroChem Group as CEO

Vladimir Rashevskiy joins EuroChem Group as CEO

EuroChem Group (EuroChem) announced the appointment of Vladimir Rashevskiy as Chief Executive Officer. Mr Rashevskiy recently
EuroChem reaches 350

EuroChem reaches 350,000 tonnes of ammonia production

EuroChem, a global fertilizer company, announced that it has surpassed 350,000 tonnes of ammonia production at its new EuroChem Northwest facility in Kingisepp, Russia.